WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

Amacımız, müşterilerimizin en değerli iş ortağı olmak.😊

Firmamızın ve sizin haklarınızı koruyoruz.

Image

WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

Firmamızın ve sizin haklarınızı koruyoruz.

1 - TARAFLAR VE TANIMLAR

 1. İş bu sözleşme ………/………/20…….  tarihinde Merkez Adres : Camicedit Mah. Truva Caddesi No : 41 Truva APT. Bayramiç/ÇANAKKALE adresinde mukim Vural Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri (VURAL AJANS olarak anılacaktır) ile …………………………………………………………………………………………………………. (MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 1. İşbu sözleşme Müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet sitesi yazılımlarının ve tasarımının VURAL AJANS tarafından hazırlaması hizmetini kapsamaktadır.

3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede VURAL AJANS’a iletmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı VURAL AJANS sorumlu tutulamaz. Müşteri dilerse gerekli resim ve yazılı dökümanları ekstra ücrete tabi tutularak VURAL AJANS’dan talep edebilir.

4 - VURAL AJANS'IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Müşteri’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarım) hazırlamakla yükümlüdür.
 2. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları 5 işgünü içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
 3. Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra VURAL AJANS’ın belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
 4. Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

5 - GİZLİLİK VE GÜVENLİK

 1. Hem VURAL AJANS hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

 2. VURAL AJANS, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veritabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile site içeriğine ve veritabanına kayıtlı müşteri bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

 3. MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan VURAL AJANS mesul değildir.

6 - ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

 1. Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

7 - TEBLİGATLAR

 1. İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8 - GARANTİ

 1. Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

  VURAL AJANS tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

  MÜŞTERİ dilerse, ücretsiz 1 yıllık bakım hizmetleri döneminden sonra, yenileme tarihindeki VURAL AJANS’ın belirlediği güncel hizmet tutarı karşılığında destek ve bakım hizmeti almaya devam edebilir.

9 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

 1. Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup gerekli tercümeler ve satın alınması gereken görseller hariç …………….…… TL + KDV (…………….…… TL KDV dahil) olarak belirlenmiştir. Müşteri bu ücreti peşin olarak sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 1 işgünü içinde ödeyecektir.

10 - TEKNİK ŞARTNAME

 • Firma kurumsal kimliğe uygun tasarım oluşturulacaktır.
 • Teknolojinin elverdiği üst hız seviyesine sahip olacak
 • PHP yazılım dili
 • Tüm tarayıcılarda uyumluluk (IE8 üzeri ve tüm güncel tarayıcılar, tablet uyumluluğu)
 • Kullanıcı dostu tasarım, Full-Responsive (Mobil ve tablet uyumlu)
 • %100 arama motoru optimizasyonu (SEO) uyumlu
 • URL Rewrite (Perma Link)
 • Sayfa isimleri ilgili içeriğin ismini taşıyacak
 • CSS 3, XHTML
 • Tüm sayfa içi geçişler arama motorlarının takip edebileceği düzende birbirine bağlanacaktır.
 • Tüm link bağlantıları arama motorları için açıklayıcı metinler içerecektir.
 • Her içerik sayfasına özel sayfa başlığı (title) tanımlanacaktır.
 • Her içerik sayfasına özel açıklama (description) tanımlanacaktır.

İlk yıl için Lets Encrypt SSL 256 Bit Güvenlik Sertifikası ücretsiz olarak kurulacaktır. Sonraki yıllar için MÜŞTERİ dilerse güncel ürün tutarı üzerinden satın alma gerçekleştirerek ilgili güvenlik sertifikasını kullanmaya devam edebilir.

11 - PROJE YAPI ŞEKLİ VE SÜRECİ

 1. Projenin yapı şekli isteklerine bağlı kalınarak süreç değişmektedir. Projenin tamamlanma ve yayım süreci, müşteri tarafından içeriklerin tamamen teslim edilmesinden itibaren işleme alınır ve müşteriye teslim süreci o an iletilir. Projenin yapım aşamasında müşterinin proje başlamadan önce ilettiği bilgiler dışında ekstra istekler doğrultusunda belirtilen süre geçersiz kılınmaktadır.

12 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Çanakkale Ayvacık Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 12 (oniki) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ………/………/20……. tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

Anasayfa
Müşteri Paneli
İletişim